ОШ Никола Скобаљић

Већа и стручни тимови

Стручни органи школе су: Наставничко веће Одељењско веће Стручно веће за разредну наставу Стручно веће из области предмета Стручно веће за језичке науке Стручно веће за природне науке Стручно веће за друштвене науке Стручно веће за вештине Стручни тим за развојно планирање Стручни тим за развој школског програма Стручни тим за инклузивно образовање Стручни тим …

Већа и стручни тимови Read More »

Реализација екскурзије

Екскурзија за ученике од 1. – 4. разреда ЈЕДНОДНЕВНА Путни правци: Велико Трњане – Београд – Велико Трњане Екскурзија за ученике од 5. – 8. разреда ДВОДНЕВНА дан Лесковац – Сребрно језеро – Голубац – Доњи Милановац дан Доњи Милановац – Кладово – Неготин – Зајечар – Књажевац – Ниш – Лесковац Реализација 09. 04. …

Реализација екскурзије Read More »