Јавне набавке

Набавка радова –Радови на текућем одржавању ограде  око школске зграде ОШ ,, Никола Скобаљић,, – истурено одељење у Горњој Јајини

Набавка радова– Санација инсталација водовода Основне школе ,, Никола Скобаљић,, Велико Трњане – НН 1.2/21